Mae Bywydau Creadigol yn mapio’r holl gyfleoedd i bobl brofi a chymryd rhan mewn gweithgareddau creadigol yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr.

[To read this page in English, please click here.]

Rydym yn gweithio gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i wella ein dealltwriaeth o'r holl ffyrdd ffurfiol ac anffurfiol y gall pobl gymryd rhan mewn creadigrwydd ledled Pen-y-bont ar Ogwr.

Mae’r gweithgareddau hyn yn cynnwys cerddoriaeth a chanu, drama, dawns, celf weledol a chrefft, barddoniaeth ac ysgrifennu creadigol, ffotograffiaeth, ffilm, creadigrwydd digidol – unrhyw gyfleoedd ar gyfer mynegiant creadigol.

Yn ogystal â sefydliadau celfyddydol, mae gennym ddiddordeb arbennig mewn grwpiau a chynulliadau creadigol anffurfiol ac anghyfansoddiadol. Er bod y gweithgareddau hyn yn hynod fuddiol i les unigolion a chymunedol, mae llawer ohono wedi’i dan-ariannu a heb ei werthfawrogi’n ddigonol, felly rydym yn ceisio helpu i ddod i’r amlwg a dathlu’r holl gyfleoedd creadigol yn y sir.

Rydym hefyd eisiau clywed gan bobl a hoffai gymryd rhan mewn gweithgareddau creadigol yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr.

Os ydych chi’n ymwneud â’r math hwn o waith creadigol ym Mhen-y-bont ar Ogwr, neu os hoffech fod, a fyddech cystal â threulio eiliad i gwblhau ein harolwg a fydd yn helpu i lunio dyfodol y gwaith pwysig hwn.

I gwblhau'r arolwg yn Saesneg, cliciwch yma.

Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i gymryd rhan mewn raffl ar hap i ennill grant o £150 i gefnogi eu gr┼Áp creadigol.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y prosiect hwn, cysylltwch â [email protected]


 

Mae’r gwaith hwn yn cael ei wneud fel rhan o’r Prosiect Cymunedau Gwydn drwy Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ac mae’n cael ei ariannu gan Lywodraeth y DU drwy Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU.