Mae Bywydau Creadigol yn cynnal rhwydwaith ar-lein i gysylltu unrhyw un sy'n gweithio yn, neu sydd â diddordeb mewn, datblygu celfyddydau lleol yng Nghymru.

[English]

Nodau'r rhwydwaith yw:

 • cynnig cyfleoedd i rannu a dathlu'r gwaith sy'n digwydd ledled Cymru;
 • i gysylltu datblygiad celfyddydau lleol â pholisi cenedlaethol;
 • darparu cyfleoedd ar gyfer cydweithredu;
 • a darparu cefnogaeth i bobl sy’n gweithio ym maes datblygu celfyddydau lleol.

Mae'r cyfarfodydd fel arfer am 1 awr trwy Zoom.

Cyfarfod nesaf
 • TBC

Archif o gyfarfodydd
 • 4 Mehefin 2020 - Cyfarfod agoriadol
 • 2 Gorffennaf 2020 - Cyfnewid gwybodaeth
 • 6 Awst 2020 - Cyfleoedd newydd i gydweithio
 • 3 Medi 2020 - Cyflwyno'r achos - Arddangos effeithiolrwydd ein gwaith
 • 1 Hydref 2020 - Ailgychwyn gweithgareddau celfyddydol yng Nghymru
 • 5 Tachwedd 2020 - Parhad Amherffaith - Beth allwn ei wneud i sicrhau bod ein gwaith yn parhau i ddatblygu?
 • 3 Rhagfyr 2020 - Edrych Ymlaen - Wrth i'r flwyddyn gythryblus hon ddod i ben, beth allwn ni ei ddysgu ac adeiladu arno yn 2021? 
 • 7 Ionawr 2021 - Gweithgareddau Cyfunol - Sut allwn ni gynllunio ar gyfer darpariaeth gyfunol: cyflwyno cymysgedd o weithgareddau celfyddydol wyneb yn wyneb ac o bell?
 • 4 Chwefror 2021 - Adferiad Creadigol - gyda Pippa Coutts, Rheolwr Polisi a Datblygu, Carnegie UK, Naz Syed, Artist Cymunedol, Ziba Creative a Chylynydd, Cyfuno Casnewydd a Robin Simpson, Prif Weithredwr, Celfyddydau Gwirfoddol
 • 4 Mawrth 2021 - Ymdopi'n Greadigol: Beth yw'r dulliau a'r negeseuon ar gyfer hyrwyddo gweithgaredd creadigol fel mecanwaith ymdopi? 
 • 6 Mai 2021 - Creadigrwydd a Chysylltiad Cymdeithasol: Beth yw rôl y celfyddydau wrth helpu i fynd i'r afael â'r unigrwydd a achosir gan y pandemig? 
 • 1 Gorffennaf 2021 - Y celfyddydau yng Nghymru fel ecosystem, gyda'r siaradwr gwadd yr Athro John Holden
 • 1 Awst 2021 - Trafodaeth anffurfiol: Dyfodol cyfarfodydd ar-lein.
 • 2 Medi 2021 - Un Person, Rolau Lluosog, gyda'r siaradwr gwadd Joy Kent. 
 • 31 Mawrth 2022 - Creadigrwydd a chyswllt ymysg pobl hŷn, yn cyflwyno ‘Men Who Sing’, ffilm ddogfen am gôr meibion ​​o Sir y Fflint, ac Age Cymru. 
 • 21 Ebrill 2023: Gwerthuso gweithgareddau creadigol - Dysgu a rhannu (rhan 1), gyda siaradwr gwadd Mike Corcoran, Ymgynghorydd ac Arweinydd Gwerthuso gyda Labordy Cydgynhyrchu Cymru (coprolab.wales).
 • 5 Mai 2023: Gwerthuso gweithgareddau creadigol - Dysgu a rhannu (rhan 2), gyda siaradwyr gwadd Leila Jancovich, Athro mewn Polisi a Chyfranogiad Diwylliannol, Prifysgol Leeds, ac un o sylfaenwyr y prosiect FailSpace, a Nick Andrews, Swyddog Ymchwil a Datblygu Ymarfer, Prifysgol Abertawe (deepcymru.org).
 • 16 Mehefin 2023: Pyrth i weithgaredd creadigol, gyda siaradwr gwadd Marion Cheung (www.arting.wales)
 • 25 Hydref 2023: Arlunio gyda Synhwyrau, gyda siaradwr gwadd Jane Barnes, The Big Draw

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, e-bostiwch [email protected] 

Rydym yn ddiolchgar iawn i Gyngor Celfyddydau Cymru am eu cefnogaeth i'r fenter hon.