Wrth i grwpiau creadigol ddechrau ailymgynnull ar ôl cyfyngiadau’r pandemig, mae Bywydau Creadigol eisiau clywed am y materion sy’n wynebu grwpiau a lleoliadau yn y DU ac Iwerddon.

[English]

Mae pwysigrwydd lleoliadau cymunedol yn fater parhaus i grwpiau creadigol gwirfoddol. Er mwyn ymarfer eu creadigrwydd gyda'i gilydd, mae angen lleoedd fforddiadwy ar bobl i gwrdd, i ymarfer ac i berfformio.

Nod yr arolwg byr hwn (10 munud) yw adeiladu darlun o'r anghenion a'r pryderon cyn-bandemig a chyfredol ar gyfer grwpiau creadigol a'r lleoedd y maent yn eu meddiannu. Rydym hefyd eisiau clywed am ddefnyddiau cyffrous ac arloesol o wahanol lleoliadau ar gyfer gweithgaredd diwylliannol creadigol.

Mae'r arolwg yn cau ddydd Gwener 17 Rhagfyr 2021.

Bydd y wybodaeth rydych chi'n ei rhannu yn llywio ein trafodaethau gyda chyllidwyr a llywodraethau.

Gallwch chi gwblhau'r arolwg isod neu drwy glicio ar y ddolen hon:

www.surveymonkey.co.uk/r/BywydauCreadigol2021 

Create your own user feedback survey